گلستان _مینو دشت_کمر بندی تهران مشهد_مقابل بلوار بسیج
  • روم سرویس

  • اینترنت در لابی

  • لابی

  • خدمات خانه داری

  • تلویزیون

  • سیستم گرمایشی سرمایشی