مشهد-خیابان پاسداران - جنب سینما قدس
  • تلویزیون در LED در لابی

  • اینترنت

  • تاکسی سرویس