رستوران هتل آپارتمان قصر نوین
رستوران هتل آپارتمان قصر نوین
اتاق سه تخته هتل آپارتمان قصر نوین
اتاق سه تخته هتل آپارتمان قصر نوین
راهرو هتل آپارتمان قصر نوین
راهرو هتل آپارتمان قصر نوین
اتاق سه تخته هتل آپارتمان قصر نوین
اتاق سه تخته هتل آپارتمان قصر نوین
اتاق سه تخته هتل آپارتمان قصر نوین
اتاق سه تخته هتل آپارتمان قصر نوین
راه پله و راهرو هتل آپارتمان قصر نوین
راه پله و راهرو هتل آپارتمان قصر نوین
رستوران هتل آپارتمان قصر نوین
اتاق سه تخته هتل آپارتمان قصر نوین
راهرو هتل آپارتمان قصر نوین
اتاق سه تخته هتل آپارتمان قصر نوین
اتاق سه تخته هتل آپارتمان قصر نوین
راه پله و راهرو هتل آپارتمان قصر نوین
بین امام رضا ۹ و ۱۱
  • نمازخانه

  • اینترنت در لابی

  • رستوران

  • تاکسی سرویس

  • سرویس بهداشتی ایرانی

  • لاندری