اتاق دو تخته دبل هتل عمارت
اتاق دو تخته دبل هتل عمارت
اتاق دو تخته دبل هتل عمارت
اتاق دو تخته دبل هتل عمارت
اتاق دو تخته دبل هتل عمارت
اتاق دو تخته دبل هتل عمارت
اتاق سه تخته  هتل عمارت
اتاق سه تخته هتل عمارت
اتاق دو تخته  هتل عمارت
اتاق دو تخته هتل عمارت
اتاق دو تخته دبل هتل عمارت
اتاق دو تخته دبل هتل عمارت
اتاق دو تخته دبل هتل عمارت
اتاق سه تخته  هتل عمارت
اتاق دو تخته  هتل عمارت
مشهد، خيابان امام رضا ۱۶، خيابان عنصری، نبش عنصری ۱
  • نمازخانه

  • آسانسور

  • اینترنت در لابی

  • اعلام حریق

  • لابی

  • رستوران