خیابان طبرسی، طبرسی ۲۷
  • اینترنت در لابی

  • پارکینگ

  • رستوران