تا 70 ٪   تخفیف
 • 4.5 / 5 92 reviews
 • 4.3 / 5 23 reviews
هتل قصر طلایی مشهد نمای بیرونی
هتل قصر طلایی مشهد نمای بیرونی
هتل قصر طلایی مشهد کافی شاپ
هتل قصر طلایی مشهد کافی شاپ
هتل قصر طلایی مشهد رستوران ضیافت
هتل قصر طلایی مشهد رستوران ضیافت
هتل قصر طلایی مشهد استخر 2
هتل قصر طلایی مشهد استخر 2
هتل قصر طلایی مشهد لابی
هتل قصر طلایی مشهد لابی
هتل قصر طلایی مشهد اتاق یک تخته 1
هتل قصر طلایی مشهد اتاق یک تخته 1
هتل قصر طلایی مشهد اتاق یک تخته 2
هتل قصر طلایی مشهد اتاق یک تخته 2
هتل قصر طلایی مشهد اتاق دو تخته دابل آتریوم 1
هتل قصر طلایی مشهد اتاق دو تخته دابل آتریوم 1
هتل قصر طلایی مشهد اتاق دو تخته دابل آتریوم 2
هتل قصر طلایی مشهد اتاق دو تخته دابل آتریوم 2
هتل قصر طلایی مشهد اتاق دو تخته دابل لاکچری 1
هتل قصر طلایی مشهد اتاق دو تخته دابل لاکچری 1
هتل قصر طلایی مشهد اتاق دو تخته دابل لاکچری 2
هتل قصر طلایی مشهد اتاق دو تخته دابل لاکچری 2
هتل قصر طلایی مشهد اتاق دو تخته دابل پاناروما
هتل قصر طلایی مشهد اتاق دو تخته دابل پاناروما
هتل قصر طلایی مشهد اتاق دو تخته دابل لندسکیپ 1
هتل قصر طلایی مشهد اتاق دو تخته دابل لندسکیپ 1
هتل قصر طلایی مشهد اتاق دو تخته دابل لندسکیپ 2
هتل قصر طلایی مشهد اتاق دو تخته دابل لندسکیپ 2
هتل قصر طلایی مشهد سوئیت جونیور 1
هتل قصر طلایی مشهد سوئیت جونیور 1
هتل قصر طلایی مشهد سوئیت جونیور 2
هتل قصر طلایی مشهد سوئیت جونیور 2
هتل قصر طلایی مشهد سوئیت جونیور 3
هتل قصر طلایی مشهد سوئیت جونیور 3
هتل قصر طلایی مشهد سوئیت دو تخته پرنسس 1
هتل قصر طلایی مشهد سوئیت دو تخته پرنسس 1
هتل قصر طلایی مشهد سوئیت دو تخته پرنسس 2
هتل قصر طلایی مشهد سوئیت دو تخته پرنسس 2
هتل قصر طلایی مشهد سوئیت دو تخته پرنسس رویال 1
هتل قصر طلایی مشهد سوئیت دو تخته پرنسس رویال 1
هتل قصر طلایی مشهد سوئیت دو تخته پرنسس رویال 2
هتل قصر طلایی مشهد سوئیت دو تخته پرنسس رویال 2
هتل قصر طلایی مشهد سوئیت دو تخته پرنسس رویال 3
هتل قصر طلایی مشهد سوئیت دو تخته پرنسس رویال 3
هتل قصر طلایی مشهد سوئیت دو خوابه چهار تخته پرزیدنت 1
هتل قصر طلایی مشهد سوئیت دو خوابه چهار تخته پرزیدنت 1
هتل قصر طلایی مشهد سوئیت دو خوابه چهار تخته پرزیدنت 2
هتل قصر طلایی مشهد سوئیت دو خوابه چهار تخته پرزیدنت 2
هتل قصر طلایی مشهد سوئیت دو خوابه چهار تخته پرزیدنت 3
هتل قصر طلایی مشهد سوئیت دو خوابه چهار تخته پرزیدنت 3
هتل قصر طلایی مشهد سوئیت دو خوابه چهار تخته پرزیدنت 4
هتل قصر طلایی مشهد سوئیت دو خوابه چهار تخته پرزیدنت 4
هتل قصر طلایی مشهد سوئیت دو خوابه چهار تخته پرزیدنت 5
هتل قصر طلایی مشهد سوئیت دو خوابه چهار تخته پرزیدنت 5
هتل قصر طلایی مشهد سوئیت دو خوابه چهار تخته پرزیدنت 7
هتل قصر طلایی مشهد سوئیت دو خوابه چهار تخته پرزیدنت 7
هتل قصر طلایی مشهد استخر 1
هتل قصر طلایی مشهد استخر 1
هتل قصر طلایی مشهد اتاق بازی کودک 1
هتل قصر طلایی مشهد اتاق بازی کودک 1
هتل قصر طلایی مشهد اتاق بازی کودک 2
هتل قصر طلایی مشهد اتاق بازی کودک 2
هتل قصر طلایی مشهد سالن کنفرانس
هتل قصر طلایی مشهد سالن کنفرانس
هتل قصر طلایی مشهد رستوران پرستیژ
هتل قصر طلایی مشهد رستوران پرستیژ
هتل قصر طلایی مشهد رستوران پرستیژ
هتل قصر طلایی مشهد رستوران پرستیژ
هتل قصر طلایی مشهد کافی شاپ آتریوم مینوتا 1
هتل قصر طلایی مشهد کافی شاپ آتریوم مینوتا 1
هتل قصر طلایی مشهد کافی شاپ آتریوم مینوتا 2
هتل قصر طلایی مشهد کافی شاپ آتریوم مینوتا 2
هتل قصر طلایی مشهد کافی شاپ آتریوم مینوتا 3
هتل قصر طلایی مشهد کافی شاپ آتریوم مینوتا 3
هتل قصر طلایی مشهد کافی شاپ آتریوم مینوتا 4
هتل قصر طلایی مشهد کافی شاپ آتریوم مینوتا 4
هتل قصر طلایی مشهد رستوران سنتی ترمه 1
هتل قصر طلایی مشهد رستوران سنتی ترمه 1
هتل قصر طلایی مشهد رستوران سنتی ترمه 2
هتل قصر طلایی مشهد رستوران سنتی ترمه 2
هتل قصر طلایی مشهد سالن بیلیارد
هتل قصر طلایی مشهد سالن بیلیارد
هتل قصر طلایی مشهد رستوران بارگاه 2
هتل قصر طلایی مشهد رستوران بارگاه 2
هتل قصر طلایی مشهد رستوران بارگاه 1
هتل قصر طلایی مشهد رستوران بارگاه 1
هتل قصر طلایی مشهد اتاق میهمانی و جلسات 2
هتل قصر طلایی مشهد اتاق میهمانی و جلسات 2
هتل قصر طلایی مشهد سالن بدنسازی
هتل قصر طلایی مشهد سالن بدنسازی
هتل قصر طلایی مشهد سالن آمفی تأتر
هتل قصر طلایی مشهد سالن آمفی تأتر
هتل قصر طلایی مشهد اتاق بازی
هتل قصر طلایی مشهد اتاق بازی
هتل قصر طلایی مشهد اتاق بازی کودک 3
هتل قصر طلایی مشهد اتاق بازی کودک 3
هتل قصر طلایی مشهد رستوران بارگاه 3
هتل قصر طلایی مشهد رستوران بارگاه 3
هتل قصر طلایی مشهد رستوران سنتی ترمه 3
هتل قصر طلایی مشهد رستوران سنتی ترمه 3
هتل قصر طلایی مشهد رستوران سنتی ترمه 4
هتل قصر طلایی مشهد رستوران سنتی ترمه 4
هتل قصر طلایی مشهد رستوران پنج قاره زوشا
هتل قصر طلایی مشهد رستوران پنج قاره زوشا
هتل قصر طلایی مشهد رستوران استخر
هتل قصر طلایی مشهد رستوران استخر
هتل قصر طلایی مشهد سوئیت دو خوابه چهار تخته پرزیدنت 2
هتل قصر طلایی مشهد سوئیت دو خوابه چهار تخته پرزیدنت 2
هتل قصر طلایی مشهد آپارتمان یک خوابه چهار تخته رویال 3
هتل قصر طلایی مشهد آپارتمان یک خوابه چهار تخته رویال 3
هتل قصر طلایی مشهد آپارتمان یک خوابه چهار تخته رویال 2
هتل قصر طلایی مشهد آپارتمان یک خوابه چهار تخته رویال 2
هتل قصر طلایی مشهد آپارتمان یک خوابه چهار تخته رویال 1
هتل قصر طلایی مشهد آپارتمان یک خوابه چهار تخته رویال 1
هتل قصر طلایی مشهد سوئیت یک خوابه دو تخته سنیور 2
هتل قصر طلایی مشهد سوئیت یک خوابه دو تخته سنیور 2
هتل قصر طلایی مشهد سوئیت یک خوابه دو تخته سنیور 1
هتل قصر طلایی مشهد سوئیت یک خوابه دو تخته سنیور 1
هتل قصر طلایی مشهد اتاق میهمانی و جلسات 1
هتل قصر طلایی مشهد اتاق میهمانی و جلسات 1
هتل قصر طلایی مشهد سوئیت دو تخته پرنسس رویال 1
هتل قصر طلایی مشهد سوئیت دو تخته پرنسس رویال 1
هتل قصر طلایی مشهد نمای بیرونی
هتل قصر طلایی مشهد کافی شاپ
هتل قصر طلایی مشهد رستوران ضیافت
هتل قصر طلایی مشهد استخر 2
هتل قصر طلایی مشهد لابی
هتل قصر طلایی مشهد اتاق یک تخته 1
هتل قصر طلایی مشهد اتاق یک تخته 2
هتل قصر طلایی مشهد اتاق دو تخته دابل آتریوم 1
هتل قصر طلایی مشهد اتاق دو تخته دابل آتریوم 2
هتل قصر طلایی مشهد اتاق دو تخته دابل لاکچری 1
هتل قصر طلایی مشهد اتاق دو تخته دابل لاکچری 2
هتل قصر طلایی مشهد اتاق دو تخته دابل پاناروما
هتل قصر طلایی مشهد اتاق دو تخته دابل لندسکیپ 1
هتل قصر طلایی مشهد اتاق دو تخته دابل لندسکیپ 2
هتل قصر طلایی مشهد سوئیت جونیور 1
هتل قصر طلایی مشهد سوئیت جونیور 2
هتل قصر طلایی مشهد سوئیت جونیور 3
هتل قصر طلایی مشهد سوئیت دو تخته پرنسس 1
هتل قصر طلایی مشهد سوئیت دو تخته پرنسس 2
هتل قصر طلایی مشهد سوئیت دو تخته پرنسس رویال 1
هتل قصر طلایی مشهد سوئیت دو تخته پرنسس رویال 2
هتل قصر طلایی مشهد سوئیت دو تخته پرنسس رویال 3
هتل قصر طلایی مشهد سوئیت دو خوابه چهار تخته پرزیدنت 1
هتل قصر طلایی مشهد سوئیت دو خوابه چهار تخته پرزیدنت 2
هتل قصر طلایی مشهد سوئیت دو خوابه چهار تخته پرزیدنت 3
هتل قصر طلایی مشهد سوئیت دو خوابه چهار تخته پرزیدنت 4
هتل قصر طلایی مشهد سوئیت دو خوابه چهار تخته پرزیدنت 5
هتل قصر طلایی مشهد سوئیت دو خوابه چهار تخته پرزیدنت 7
هتل قصر طلایی مشهد استخر 1
هتل قصر طلایی مشهد اتاق بازی کودک 1
هتل قصر طلایی مشهد اتاق بازی کودک 2
هتل قصر طلایی مشهد سالن کنفرانس
هتل قصر طلایی مشهد رستوران پرستیژ
هتل قصر طلایی مشهد رستوران پرستیژ
هتل قصر طلایی مشهد کافی شاپ آتریوم مینوتا 1
هتل قصر طلایی مشهد کافی شاپ آتریوم مینوتا 2
هتل قصر طلایی مشهد کافی شاپ آتریوم مینوتا 3
هتل قصر طلایی مشهد کافی شاپ آتریوم مینوتا 4
هتل قصر طلایی مشهد رستوران سنتی ترمه 1
هتل قصر طلایی مشهد رستوران سنتی ترمه 2
هتل قصر طلایی مشهد سالن بیلیارد
هتل قصر طلایی مشهد رستوران بارگاه 2
هتل قصر طلایی مشهد رستوران بارگاه 1
هتل قصر طلایی مشهد اتاق میهمانی و جلسات 2
هتل قصر طلایی مشهد سالن بدنسازی
هتل قصر طلایی مشهد سالن آمفی تأتر
هتل قصر طلایی مشهد اتاق بازی
هتل قصر طلایی مشهد اتاق بازی کودک 3
هتل قصر طلایی مشهد رستوران بارگاه 3
هتل قصر طلایی مشهد رستوران سنتی ترمه 3
هتل قصر طلایی مشهد رستوران سنتی ترمه 4
هتل قصر طلایی مشهد رستوران پنج قاره زوشا
هتل قصر طلایی مشهد رستوران استخر
هتل قصر طلایی مشهد سوئیت دو خوابه چهار تخته پرزیدنت 2
هتل قصر طلایی مشهد آپارتمان یک خوابه چهار تخته رویال 3
هتل قصر طلایی مشهد آپارتمان یک خوابه چهار تخته رویال 2
هتل قصر طلایی مشهد آپارتمان یک خوابه چهار تخته رویال 1
هتل قصر طلایی مشهد سوئیت یک خوابه دو تخته سنیور 2
هتل قصر طلایی مشهد سوئیت یک خوابه دو تخته سنیور 1
هتل قصر طلایی مشهد اتاق میهمانی و جلسات 1
هتل قصر طلایی مشهد سوئیت دو تخته پرنسس رویال 1
مشهد، خیابان امام رضا (ع)، میدان بسیج.
هتل قصر طلایی هتلی تازه‌ساز و مجلل است که نزدیک حرم مطهر واقع شده و به دلیل بلندقد بودنش از اتاق‌ها چشم‌انداز وسیعی به شهر و بخصوص به صحن حرم دارد. بنای هتل بیست طبقه است و معماری منحصربفردی دارد و شامل 610 اتاق، سوئیت، آپارتمان با امکانات مختلف می‌شود.
وجود رستوران‌ها و کافی‌شاپ‌های متعدد و متنوع همراه با منوهای مختلف ایرانی، سنتی، دریایی و بین الملل برای انواع سلیقه ها و ذائقه های مختلف باعث شده هتل قصر طلایی جایی محبوب برای زائران و مسافران باشد. غیر از اینها، امکاناتی مثل استخر، سونا، جکوزی، حمام ترکی، انواع ماساژ، سالن بیلیارد، سالن بدن سازی، محل بازی کودکان، سالن بازی‌های رایانه ای، سالن‌های زیبایی، پزشک مقیم، ترانسفر فرودگاهی و راه آهن، ترانسفر به حرم مطهر حضرت رضا(ع) از جمله جذابیت‌های قصر طلایی است.
فاصله هتل تا حرم مطهر پیاده ده دقیقه و با ماشین پنج دقیقه است و کمتر از بیست دقیقه به فرودگاه شهید هاشمی‌نژاد و ایستگاه مرکزی راه آهن مشهد می‌رسید. مکان‌های توریستی مشهد از جمله بازار رضا، موزه آستان قدس رضوی، مسجد گوهرشاد و سایر مراکز خرید مورد علاقه زائران با فاصله کمی از هتل قابل دسترسی هستند.

اطلاعات پرواز خود را برای ترانسفر از فرودگاه در قسمت درخواستهای ویژه، هنگام رزرو یادداشت فرمایید.
از تاریخ 7 مهر ماه به ازای هر سه شب اقامت در هر نوع اتاق، شب چهارم را مهمان هتل قصر طلایی خواهید بود.

 • سالن کنفرانس

 • سالن همایش

 • نمازخانه

 • آسانسور

 • سالن بیلیارد

 • اعلام حریق

 • خود پرداز

 • سونا

 • پارکینگ

 • فست فود

 • سالن بدن سازی

 • سونا بخار

 • نمای رو به حرم

 • رستوران

 • تاکسی سرویس

 • سالن آمفی تئاتر روباز

 • اسپا

 • اتاق بازی

 • صندوق امانات

 • لاندری

 • سالن ورزشی

 • اینترنت با حجم محدود در لابی

 • استخر

 • ماساژ

 • جکوزی

 • غذای دریایی

 • حمام سنتی

 • سیستم گرمایشی سرمایشی

 • آژانس مسافرتی

 • سیستم تهویه مطبوع

 • روم سرویس 24 ساعته

 • فضای بازی کودکان

 • کافی شاپ 24 ساعته

 • سرویس رایگان به حرم

 • استقبال رایگان

 • کافی شاپ تابستانه

 • تالار پذیرایی

 • اتاق چمدان

با تغییر تاریخ های شروع و پایان سفرتان می توانید اطلاعات مربوط به اتاق های در دسترس را مشاهده کنید.

لطفا تاریخ ورود و خروج خود را انتخاب کنید
1 شب اقامت
قیمت های درج شده، برای مسافران داخلی و بدون احتساب تخت اضافه می باشد

سوئیت دو تخته پرنسس رویال

رزرو آنی
2 نفر
صبحانه
تخت اضافه
2039000 تومان
69 ٪
612000 تومان

نوع تخت : یک تخت دابل | سرویس اضافه : کاناپه تختخواب شو

 • اینترنت با حجم محدود در اتاق
 • مبلمان
 • حمام با وان
 • سشوار
 • تلویزیون
 • مینی بار رایگان
 • کمد دیواری
 • یخچال
 • صندوق امانات
 • چای ساز
 • مایکروفر
 • سرویس بهداشتی فرنگی

دو تخته دابل پاناروما

رزرو آنی
2 نفر
صبحانه
تخت اضافه
1279000 تومان
62 ٪
479000 تومان

قیمت اعلام شده برای دو مسافر است. | نوع تخت : یک تخت دابل و یک تخت سینگل | سرویس اضافه : کاناپه تختخواب شو

 • اینترنت با حجم محدود در اتاق
 • مبلمان
 • حمام با وان
 • سشوار
 • تلویزیون
 • مینی بار رایگان
 • کمد دیواری
 • یخچال
 • صندوق امانات
 • چای ساز
 • مایکروفر
 • سرویس بهداشتی فرنگی

سوئیت یک خوابه دو تخته سنیور

رزرو آنی
2 نفر
صبحانه
تخت اضافه
2039000 تومان
69 ٪
617000 تومان

نوع تخت : یک تخت دابل | سرویس اضافه : کاناپه تختخواب شو

 • اینترنت با حجم محدود در اتاق
 • مبلمان
 • حمام با وان
 • سشوار
 • تلویزیون
 • مینی بار رایگان
 • کمد دیواری
 • یخچال
 • صندوق امانات
 • چای ساز
 • مایکروفر
 • سرویس بهداشتی فرنگی

دو تخته دابل لاکچری

رزرو آنی
2 نفر
صبحانه
تخت اضافه
1179000 تومان
62 ٪
439000 تومان

قیمت اعلام شده برای دو مسافر است. | نوع تخت : یک تخت دابل و یک تخت سینگل | سرویس اضافه : کاناپه تختخواب شو

 • اینترنت با حجم محدود در اتاق
 • مبلمان
 • حمام با وان
 • سشوار
 • تلویزیون
 • مینی بار رایگان
 • کمد دیواری
 • یخچال
 • صندوق امانات
 • چای ساز
 • مایکروفر
 • سرویس بهداشتی فرنگی

سوئیت جونیور

رزرو آنی
2 نفر
صبحانه
تخت اضافه
1419000 تومان
65 ٪
495000 تومان

قیمت اعلام شده برای دو مسافر است. | نوع تخت : یک تخت دابل و یک تخت سینگل | سرویس اضافه : کاناپه تختخواب شو

 • اینترنت با حجم محدود در اتاق
 • حمام با وان
 • تلویزیون
 • سشوار
 • مبلمان
 • مینی بار رایگان
 • کمد دیواری
 • یخچال
 • صندوق امانات
 • چای ساز
 • مایکروفر
 • سرویس بهداشتی فرنگی

دو تخته دابل آتریوم

رزرو آنی
2 نفر
صبحانه
تخت اضافه
980000 تومان
60 ٪
390000 تومان

نوع تخت : یک تخت دابل | سرویس اضافه : کاناپه تختخواب شو

 • اینترنت با حجم محدود در اتاق
 • مبلمان
 • حمام با وان
 • سشوار
 • تلویزیون
 • مینی بار رایگان
 • کمد دیواری
 • یخچال
 • صندوق امانات
 • چای ساز
 • مایکروفر
 • سرویس بهداشتی فرنگی

سوئیت یک خوابه چهار تخته امپریال

رزرو آنی
4 نفر
صبحانه
تخت اضافه
2999000 تومان
63 ٪
1083000 تومان

قیمت اعلام شده برای چهار مسافر است. | نوع تخت : دو تخت دابل و یک تخت سینگل | سرویس اضافه : کاناپه تختخواب شو

 • اینترنت با حجم محدود در اتاق
 • حمام با وان
 • تلویزیون
 • سشوار
 • مبلمان
 • مینی بار رایگان
 • کمد دیواری
 • یخچال
 • صندوق امانات
 • چای ساز
 • مایکروفر
 • سرویس بهداشتی فرنگی

سوئیت دو خوابه چهار تخته پرزیدنت

رزرو آنی
4 نفر
صبحانه
تخت اضافه
3029000 تومان
60 ٪
1183000 تومان

قیمت اعلام شده برای چهار مسافر است. | نوع تخت : دو تخت دابل و یک تخت سینگل | سرویس اضافه : کاناپه تختخواب شو

 • اینترنت با حجم محدود در اتاق
 • مبلمان
 • حمام با وان
 • سشوار
 • تلویزیون
 • مینی بار رایگان
 • کمد دیواری
 • یخچال
 • صندوق امانات
 • چای ساز
 • مایکروفر
 • سرویس بهداشتی فرنگی

کانکت چهار تخته

رزرو آنی
4 نفر
صبحانه
تخت اضافه
2359000 تومان
64 ٪
848000 تومان

قیمت اعلام شده برای چهار مسافر است. | نوع تخت : دو تخت دابل و دو تخت سینگل | سرویس اضافه : کاناپه تختخواب شو

 • اینترنت با حجم محدود در اتاق
 • مبلمان
 • حمام با وان
 • سشوار
 • تلویزیون
 • مینی بار رایگان
 • کمد دیواری
 • یخچال
 • صندوق امانات
 • چای ساز
 • مایکروفر
 • سرویس بهداشتی فرنگی

آپارتمان یک خوابه چهار تخته رویال

رزرو آنی
4 نفر
صبحانه
تخت اضافه
2429000 تومان
60 ٪
970000 تومان

قیمت اعلام شده برای چهار مسافر است. | نوع تخت : دو تخت دابل و دو تخت سینگل | سرویس اضافه : کاناپه تختخواب شو

 • اینترنت با حجم محدود در اتاق
 • مبلمان
 • حمام با وان
 • سشوار
 • تلویزیون
 • مینی بار رایگان
 • کمد دیواری
 • یخچال
 • صندوق امانات
 • چای ساز
 • مایکروفر
 • سرویس بهداشتی فرنگی

یک تخته

رو‌به‌اتمام
1 نفر
صبحانه
تخت اضافه
699000 تومان
60 ٪
277000 تومان

قیمت اعلام شده برای یک مسافر است. | نوع تخت : یک تخت دابل یا دو تخت سینگل

 • اینترنت با حجم محدود در اتاق
 • حمام با وان
 • تلویزیون
 • سشوار
 • مبلمان
 • مینی بار رایگان
 • کمد دیواری
 • یخچال
 • صندوق امانات
 • چای ساز
 • مایکروفر
 • سرویس بهداشتی فرنگی

سوئیت دو تخته پرنسس

رو‌به‌اتمام
2 نفر
صبحانه
تخت اضافه
1419000 تومان
62 ٪
536000 تومان

نوع تخت : یک تخت دابل | سرویس اضافه : کاناپه تختخواب شو

 • اینترنت با حجم محدود در اتاق
 • مبلمان
 • حمام با وان
 • سشوار
 • تلویزیون
 • مینی بار رایگان
 • کمد دیواری
 • یخچال
 • صندوق امانات
 • چای ساز
 • مایکروفر
 • سرویس بهداشتی فرنگی

دو تخته دابل لندسکیپ

ظرفیت تکمیل
2 نفر
صبحانه
تخت اضافه
1419000 تومان
490000 تومان

نوع تخت : یک تخت دابل | سرویس اضافه : کاناپه تختخواب شو

 • اینترنت با حجم محدود در اتاق
 • مبلمان
 • حمام با وان
 • سشوار
 • تلویزیون
 • مینی بار رایگان
 • کمد دیواری
 • یخچال
 • صندوق امانات
 • چای ساز
 • مایکروفر
 • سرویس بهداشتی فرنگی

نظر شما در مورد هتل قصر طلایی

با درج نظر خود می توانید به بهبود خدمات هتل و سرویس دهی بهتر به میهمانان کمک کنید

نظرات کاربران

 • نیما عرفانی
  نیما عرفانی
  5.0 / 5
  نظر میهمان

  واقعا یه مشهد هست و یه قصرطلایی حرف اول رو میزنه الان

  • امکانات هتل
  • دسترسی به نقاط مهم
  • کیفیت خواب
  • ارزش در برابر قیمت
  • وضعیت نظافت
  • خوشرویی کارکنان
  • کیفیت غذا و پذیرایی
 • حسنعلی حسینلو
  حسنعلی حسینلو
  4.0 / 5
  نظر میهمان

  قیمتش زیاد است

  • امکانات هتل
  • دسترسی به نقاط مهم
  • کیفیت خواب
  • ارزش در برابر قیمت
  • وضعیت نظافت
  • خوشرویی کارکنان
  • کیفیت غذا و پذیرایی
 • Mohammad Reza Vafaei Pour
  Mohammad Reza Vafaei Pour
  5.0 / 5
  نظر میهمان
 • سیدمحمدحسین محسنی
  سیدمحمدحسین محسنی
  4.0 / 5
  نظر میهمان

  قیمتش یه کم گرون بود که اگه یه کم پایین بیارنش عالی میشه.

  • امکانات هتل
  • دسترسی به نقاط مهم
  • کیفیت خواب
  • ارزش در برابر قیمت
  • وضعیت نظافت
  • خوشرویی کارکنان
  • کیفیت غذا و پذیرایی
 • mohammad babaei
  mohammad babaei
  5.0 / 5
  نظر میهمان

  یه دونه باشه.

  • امکانات هتل
  • دسترسی به نقاط مهم
  • کیفیت خواب
  • ارزش در برابر قیمت
  • وضعیت نظافت
  • خوشرویی کارکنان
  • کیفیت غذا و پذیرایی
 • امين زرين زاده
  امين زرين زاده
  5.0 / 5
  نظر میهمان

  سرویس ترنسفر هم خوب بود. اصلاً همه چی هتل عالیه.

  • امکانات هتل
  • دسترسی به نقاط مهم
  • کیفیت خواب
  • ارزش در برابر قیمت
  • وضعیت نظافت
  • خوشرویی کارکنان
  • کیفیت غذا و پذیرایی
 • جلال شريعتي
  جلال شريعتي
  3.0 / 5
  نظر میهمان

  اسم ما توی لیست پذیرش فرودگاهی هتل نبود. کیفیت غذا به نسبت هزینش خیلی پایین بود.

  • امکانات هتل
  • دسترسی به نقاط مهم
  • کیفیت خواب
  • ارزش در برابر قیمت
  • وضعیت نظافت
  • خوشرویی کارکنان
  • کیفیت غذا و پذیرایی
 • حسن ابراهیمی
  حسن ابراهیمی
  4.0 / 5
  نظر میهمان

  من که رسما از همه چی راضی بودم. دیگه امکانات دیگه چی میخواد داشته باشه؟!!

  • امکانات هتل
  • دسترسی به نقاط مهم
  • کیفیت خواب
  • ارزش در برابر قیمت
  • وضعیت نظافت
  • خوشرویی کارکنان
  • کیفیت غذا و پذیرایی
 • vahid zarei
  vahid zarei
  4.0 / 5
  نظر میهمان

  ممنون از سایت شما و کارکنان هتل. برای ما که همه موارد خیلی خوب بود.

  • امکانات هتل
  • دسترسی به نقاط مهم
  • کیفیت خواب
  • ارزش در برابر قیمت
  • وضعیت نظافت
  • خوشرویی کارکنان
  • کیفیت غذا و پذیرایی
 • حسن شکری
  حسن شکری
  4.0 / 5
  نظر میهمان

  انقد سر و صدا زیاد بود، نتونستیم راحت بخوابیم.

  • امکانات هتل
  • دسترسی به نقاط مهم
  • کیفیت خواب
  • ارزش در برابر قیمت
  • وضعیت نظافت
  • خوشرویی کارکنان
  • کیفیت غذا و پذیرایی
 • زهرا خلیلی
  زهرا خلیلی
  5.0 / 5
  نظر میهمان

  من اینجارو برای مدیرکلمون گرفته بودم که راضی بودن. دست شما درد نکنه.

  • امکانات هتل
  • دسترسی به نقاط مهم
  • کیفیت خواب
  • ارزش در برابر قیمت
  • وضعیت نظافت
  • خوشرویی کارکنان
  • کیفیت غذا و پذیرایی
 • حسين ميرزانژاد جيرهندهء
  حسين ميرزانژاد جيرهندهء
  5.0 / 5
  نظر میهمان

  عالی بود ما که لذت بردیم ما سه نفر بودیم سر شکن شده بود با اینکه توی هایسیزن بود قیمت ها خوب شده بود

  • امکانات هتل
  • دسترسی به نقاط مهم
  • کیفیت خواب
  • ارزش در برابر قیمت
  • وضعیت نظافت
  • خوشرویی کارکنان
  • کیفیت غذا و پذیرایی
 • امير خلخالي
  امير خلخالي
  5.0 / 5
  نظر میهمان

  عااااااللییی بود همه چی در کل

  • امکانات هتل
  • دسترسی به نقاط مهم
  • کیفیت خواب
  • ارزش در برابر قیمت
  • وضعیت نظافت
  • خوشرویی کارکنان
  • کیفیت غذا و پذیرایی
 • الهام بگلو
  الهام بگلو
  5.0 / 5
  نظر میهمان

  خود هتل همه چیش خوب بود ولی حجم سایت بالاست دیر بالا میاد. پرسنل سایت خودشون سریع تماس میگیرن خیلی خوبه هیچ سایتی اینطوری نیست. پارسال طبقه اول بودم صدای سر و صدا قاشق چنگال تو اتاق من میومد اما امسال خوب بود. تو اتاق من سوسک بود این برای هتلی در سطح اینجا خیلی بده.

  • امکانات هتل
  • دسترسی به نقاط مهم
  • کیفیت خواب
  • ارزش در برابر قیمت
  • وضعیت نظافت
  • خوشرویی کارکنان
  • کیفیت غذا و پذیرایی
 • مجتبی خواجویی نژاد
  مجتبی خواجویی نژاد
  3.0 / 5
  نظر میهمان

  رستوران که مشکل داشت کارکنانش هم خیلی خوش برخورد نبودند و باید بهشون تذکر داده بشه.

  • امکانات هتل
  • دسترسی به نقاط مهم
  • کیفیت خواب
  • ارزش در برابر قیمت
  • وضعیت نظافت
  • خوشرویی کارکنان
  • کیفیت غذا و پذیرایی
 • بهزاد موسوي
  بهزاد موسوي
  4.0 / 5
  نظر میهمان

  ما که خوب نخوابیدیم ولی در کل هتل خوبی بود.

  • امکانات هتل
  • دسترسی به نقاط مهم
  • کیفیت خواب
  • ارزش در برابر قیمت
  • وضعیت نظافت
  • خوشرویی کارکنان
  • کیفیت غذا و پذیرایی
 • محمد اميني
  محمد اميني
  4.0 / 5
  نظر میهمان

  قیمتش یه کم بالا بود که اگه اونم درست کنم هتل خوبیه.

  • امکانات هتل
  • دسترسی به نقاط مهم
  • کیفیت خواب
  • ارزش در برابر قیمت
  • وضعیت نظافت
  • خوشرویی کارکنان
  • کیفیت غذا و پذیرایی
 • حسن خداکرمی
  حسن خداکرمی
  4.0 / 5
  نظر میهمان

  من با اگاهی موقعیت هتلو انتخاب کرده بودم و از اون راضی بودم. رستوران فست فود از استاندارد رستورانا خیلی پایین تر بود. ترنسفر از فرودگاه به هتل ون بود که این خیلی بده. اگر سواری باشه خیلی بهتره و انقدر هم قیمتش فرق نمیکنه. عایق بندی صوتی اتاقا افتضاح بود من اینو به خود هتل هم گفتم.

  • امکانات هتل
  • دسترسی به نقاط مهم
  • کیفیت خواب
  • ارزش در برابر قیمت
  • وضعیت نظافت
  • خوشرویی کارکنان
  • کیفیت غذا و پذیرایی
 • پويان رهبر
  پويان رهبر
  3.0 / 5
  نظر میهمان

  تا سه روز آخر راضی بودیم تا اینکه روز چهارم که خواستیم بمونیم مارو از طبقه های بالا اوردن طبقه 3. طبقه 3 خیلی خراب بود کثیف بود تختاش شبیه بیمارستان بود، طبقه های اکونومی خیلی بدن.

  • امکانات هتل
  • دسترسی به نقاط مهم
  • کیفیت خواب
  • ارزش در برابر قیمت
  • وضعیت نظافت
  • خوشرویی کارکنان
  • کیفیت غذا و پذیرایی
 • Aria Maadani
  Aria Maadani
  4.0 / 5
  نظر میهمان

  خدمات و امکانات هتل رضایت بخش بود. من که مشکلی برایم پیش نیامد.

  • امکانات هتل
  • دسترسی به نقاط مهم
  • کیفیت خواب
  • ارزش در برابر قیمت
  • وضعیت نظافت
  • خوشرویی کارکنان
  • کیفیت غذا و پذیرایی
 • محمد حسين دماوندي
  محمد حسين دماوندي
  5.0 / 5
  نظر میهمان

  یکی از بهترین هتل هاست.

  • امکانات هتل
  • دسترسی به نقاط مهم
  • کیفیت خواب
  • ارزش در برابر قیمت
  • وضعیت نظافت
  • خوشرویی کارکنان
  • کیفیت غذا و پذیرایی
 • حمید رضا خلجی
  حمید رضا خلجی
  5.0 / 5
  نظر میهمان

  هتل قصر طلایی عالیه

  • امکانات هتل
  • دسترسی به نقاط مهم
  • کیفیت خواب
  • ارزش در برابر قیمت
  • وضعیت نظافت
  • خوشرویی کارکنان
  • کیفیت غذا و پذیرایی
 • امیرحسین رضائی
  امیرحسین رضائی
  5.0 / 5
  نظر میهمان

  یکی از بهترین تجربه های سفر من به مشهد بود - البته خدمات هتل مثل رستوران کمی به نظر گران است ولی تقربا همه چیز حرفه ایست - کارمندان هم نیاز به انگیزه های بیشتر دارند