نمای بیرونی هتل قصر طلایی
نمای بیرونی هتل قصر طلایی
رستوران پرستیژ هتل قصر طلایی
رستوران پرستیژ هتل قصر طلایی
رستوران سنتی ترمه هتل قصر طلایی
رستوران سنتی ترمه هتل قصر طلایی
رستوران پنج قاره زوشا هتل قصر طلایی
رستوران پنج قاره زوشا هتل قصر طلایی
رستوران سنتی هتل قصر طلایی
رستوران سنتی هتل قصر طلایی
رستوران سنتی هتل قصر طلایی
رستوران سنتی هتل قصر طلایی
سوییت چهار تخته هتل قصر طلایی
سوییت چهار تخته هتل قصر طلایی
لانج هتل قصر طلایی
لانج هتل قصر طلایی
اتاق دو تخته پانوراما هتل قصر طلایی
اتاق دو تخته پانوراما هتل قصر طلایی
سوییت امپریال هتل قصر طلایی
سوییت امپریال هتل قصر طلایی
رستوران ترنم هتل قصر طلایی
رستوران ترنم هتل قصر طلایی
اتاق بازی های رایانه ای هتل قصر طلایی
اتاق بازی های رایانه ای هتل قصر طلایی
نمایی از رستوران بارگاه هتل قصر طلایی
نمایی از رستوران بارگاه هتل قصر طلایی
آمفی تیاتر آذین هتل قصر طلایی
آمفی تیاتر آذین هتل قصر طلایی
بوفه صبحانه هتل قصر طلایی
بوفه صبحانه هتل قصر طلایی
بوفه صبحانه در هتل قصر طلایی
بوفه صبحانه در هتل قصر طلایی
سالن بدن سازی هتل قصر طلایی
سالن بدن سازی هتل قصر طلایی
فضای سبز کلینیک دندان پزشکی هتل قصر طلایی
فضای سبز کلینیک دندان پزشکی هتل قصر طلایی
اتاق میتینگ هتل قصر طلایی
اتاق میتینگ هتل قصر طلایی
سالن بیلیارد هتل قصر طلایی
سالن بیلیارد هتل قصر طلایی
اتاق رختکن هتل قصر طلایی
اتاق رختکن هتل قصر طلایی
لانج هتل قصر طلایی
لانج هتل قصر طلایی
کافی شاپ هتل قصر طلایی
کافی شاپ هتل قصر طلایی
اتاق میتینگ هتل قصر طلایی
اتاق میتینگ هتل قصر طلایی
رستوران پنج قاره زوشا هتل قصر طلایی
رستوران پنج قاره زوشا هتل قصر طلایی
رستوران سنتی ترمه هتل قصر طلایی
رستوران سنتی ترمه هتل قصر طلایی
کافی شاپ آتریوم مینوتا هتل قصر طلایی
کافی شاپ آتریوم مینوتا هتل قصر طلایی
بوفه صبحانه در هتل قصر طلایی
بوفه صبحانه در هتل قصر طلایی
کافی شاپ آتریوم مینوتا هتل قصر طلایی
کافی شاپ آتریوم مینوتا هتل قصر طلایی
کافی شاپ آتریوم مینوتا هتل قصر طلایی
کافی شاپ آتریوم مینوتا هتل قصر طلایی
کلینیک دندان پزشکی ویژه کودکان
کلینیک دندان پزشکی ویژه کودکان
کافی شاپ لابی هتل قصر طلایی
کافی شاپ لابی هتل قصر طلایی
آپارتمان رویال هتل قصر طلایی
آپارتمان رویال هتل قصر طلایی
رستوران پرستیژ هتل قصر طلایی
رستوران پرستیژ هتل قصر طلایی
رستوران سنتی ترمه هتل قصر طلایی
رستوران سنتی ترمه هتل قصر طلایی
نمایی از رستوران آتریوم مینوتا هتل قصر طلایی
نمایی از رستوران آتریوم مینوتا هتل قصر طلایی
رستوران پرستیژ هتل قصر طلایی
رستوران پرستیژ هتل قصر طلایی
رستوران بارگاه هتل قصر طلایی
رستوران بارگاه هتل قصر طلایی
رستوران سنتی ترمه هتل قصر طلایی
رستوران سنتی ترمه هتل قصر طلایی
رستوران ضیافت هتل قصر طلایی
رستوران ضیافت هتل قصر طلایی
سالن کنفرانس الیزه هتل قصر طلایی
سالن کنفرانس الیزه هتل قصر طلایی
اتاق کودک هتل قصر طلایی
اتاق کودک هتل قصر طلایی
اتاق کودک هتل قصر طلایی
اتاق کودک هتل قصر طلایی
آپارتمان رویال هتل قصر طلایی
آپارتمان رویال هتل قصر طلایی
استخر هتل قصر طلایی
استخر هتل قصر طلایی
سوییت جونیور دو تخته هتل قصر طلایی
سوییت جونیور دو تخته هتل قصر طلایی
رستوران سنتی ترمه هتل قصر طلایی
رستوران سنتی ترمه هتل قصر طلایی
رستوران سنتی ترمه هتل قصر طلایی
رستوران سنتی ترمه هتل قصر طلایی
استخر هتل قصر طلایی
استخر هتل قصر طلایی
رستوران سنتی ترمه هتل قصر طلایی
رستوران سنتی ترمه هتل قصر طلایی
اتاق سه تخته هتل قصر طلایی
اتاق سه تخته هتل قصر طلایی
آپارتمان رویال هتل قصر طلایی
آپارتمان رویال هتل قصر طلایی
لابی هتل قصر طلایی
لابی هتل قصر طلایی
رستوران سنتی ترمه هتل قصر طلایی
رستوران سنتی ترمه هتل قصر طلایی
بوفه صبحانه در هتل قصر طلایی
بوفه صبحانه در هتل قصر طلایی
اتاق کودک هتل قصر طلایی
اتاق کودک هتل قصر طلایی
بوفه صبحانه در هتل قصر طلایی
بوفه صبحانه در هتل قصر طلایی
رستوران بارگاه هتل قصر طلایی
رستوران بارگاه هتل قصر طلایی
رستوران استخر هتل قصر طلایی
رستوران استخر هتل قصر طلایی
بوفه صبحانه هتل قصر طلایی
بوفه صبحانه هتل قصر طلایی
نمای بیرونی هتل قصر طلایی
رستوران پرستیژ هتل قصر طلایی
رستوران سنتی ترمه هتل قصر طلایی
رستوران پنج قاره زوشا هتل قصر طلایی
رستوران سنتی هتل قصر طلایی
رستوران سنتی هتل قصر طلایی
سوییت چهار تخته هتل قصر طلایی
لانج هتل قصر طلایی
اتاق دو تخته پانوراما هتل قصر طلایی
سوییت امپریال هتل قصر طلایی
رستوران ترنم هتل قصر طلایی
اتاق بازی های رایانه ای هتل قصر طلایی
نمایی از رستوران بارگاه هتل قصر طلایی
آمفی تیاتر آذین هتل قصر طلایی
بوفه صبحانه هتل قصر طلایی
بوفه صبحانه در هتل قصر طلایی
سالن بدن سازی هتل قصر طلایی
فضای سبز کلینیک دندان پزشکی هتل قصر طلایی
اتاق میتینگ هتل قصر طلایی
سالن بیلیارد هتل قصر طلایی
اتاق رختکن هتل قصر طلایی
لانج هتل قصر طلایی
کافی شاپ هتل قصر طلایی
اتاق میتینگ هتل قصر طلایی
رستوران پنج قاره زوشا هتل قصر طلایی
رستوران سنتی ترمه هتل قصر طلایی
کافی شاپ آتریوم مینوتا هتل قصر طلایی
بوفه صبحانه در هتل قصر طلایی
کافی شاپ آتریوم مینوتا هتل قصر طلایی
کافی شاپ آتریوم مینوتا هتل قصر طلایی
کلینیک دندان پزشکی ویژه کودکان
کافی شاپ لابی هتل قصر طلایی
آپارتمان رویال هتل قصر طلایی
رستوران پرستیژ هتل قصر طلایی
رستوران سنتی ترمه هتل قصر طلایی
نمایی از رستوران آتریوم مینوتا هتل قصر طلایی
رستوران پرستیژ هتل قصر طلایی
رستوران بارگاه هتل قصر طلایی
رستوران سنتی ترمه هتل قصر طلایی
رستوران ضیافت هتل قصر طلایی
سالن کنفرانس الیزه هتل قصر طلایی
اتاق کودک هتل قصر طلایی
اتاق کودک هتل قصر طلایی
آپارتمان رویال هتل قصر طلایی
استخر هتل قصر طلایی
سوییت جونیور دو تخته هتل قصر طلایی
رستوران سنتی ترمه هتل قصر طلایی
رستوران سنتی ترمه هتل قصر طلایی
استخر هتل قصر طلایی
رستوران سنتی ترمه هتل قصر طلایی
اتاق سه تخته هتل قصر طلایی
آپارتمان رویال هتل قصر طلایی
لابی هتل قصر طلایی
رستوران سنتی ترمه هتل قصر طلایی
بوفه صبحانه در هتل قصر طلایی
اتاق کودک هتل قصر طلایی
بوفه صبحانه در هتل قصر طلایی
رستوران بارگاه هتل قصر طلایی
رستوران استخر هتل قصر طلایی
بوفه صبحانه هتل قصر طلایی
مشهد، خیابان امام رضا (ع)، میدان بسیج

هتل قصر طلایی هتلی تازه‌ساز و مجلل است که نزدیک حرم مطهر واقع شده و به دلیل بلندقد بودنش از اتاق‌ها چشم‌انداز وسیعی به شهر و بخصوص به صحن حرم دارد. بنای هتل بیست طبقه است و معماری منحصربفردی دارد و شامل 610 اتاق، سوئیت، آپارتمان با امکانات مختلف می‌شود. 


وجود رستوران‌ها و کافی‌شاپ‌های متعدد و متنوع همراه با منوهای مختلف ایرانی، سنتی، دریایی و بین الملل برای انواع سلیقه ها و ذائقه های مختلف باعث شده هتل قصر طلایی جایی محبوب برای زائران و مسافران باشد. غیر از اینها، امکاناتی مثل استخر، سونا، جکوزی، حمام ترکی، انواع ماساژ، سالن بیلیارد، سالن بدن سازی، محل بازی کودکان، سالن بازی‌های رایانه ای، سالن‌های زیبایی، پزشک مقیم، ترانسفر فرودگاهی و راه آهن، ترانسفر به حرم مطهر حضرت رضا(ع) از جمله جذابیت‌های قصر طلایی است. 


فاصله هتل تا حرم مطهر پیاده ده دقیقه و با ماشین پنج دقیقه است و کمتر از بیست دقیقه به فرودگاه شهید هاشمی‌نژاد و ایستگاه مرکزی راه آهن مشهد می‌رسید. مکان‌های توریستی مشهد از جمله بازار رضا، موزه آستان قدس رضوی، مسجد گوهرشاد و سایر مراکز خرید مورد علاقه زائران با فاصله کمی از هتل قابل دسترسی هستند.
لطفا اطلاعات پرواز خود را برای ترانسفر از فرودگاه در قسمت درخواستهای ویژه، هنگام رزرو یادداشت فرمایید. ترانسفر رفت و برگشت رایگان می باشد.
48 نوبت سرویس رایگان تا حرم امام رضا(ع) در هر روز.






 • سالن کنفرانس

 • نمازخانه

 • سالن همایش

 • آسانسور

 • سونا خشک

 • سالن اجتماعات

 • اینترنت در لابی

 • کافی نت

 • بازی های ویدئویی

 • ترانسفر

 • جکوزی

 • سالن بیلیارد

 • ویدئو کنفرانس

 • گیم نت

 • اعلام حریق

 • رزرو تلفنی

 • خود پرداز

 • سفره خانه

 • لابی

 • سالن بدن سازی

 • سالن گفتگو

 • خشکشویی

 • خدمات تور

 • اینترنت

 • ماهواره

 • خدمات تهیه بلیط

 • خدمات خانه داری

 • سونا بخار

 • خدمات پزشکی

 • نمای رو به حرم

 • صبحانه رایگان

 • روزنامه

 • سیستم IPTV

 • چایخانه سنتی

 • تاکسی سرویس

 • اسپا

 • ترانسفر رایگان به حرم

 • شبکه پخش فیلم داخلی

 • اینترنت در اتاق

 • صندوق امانات

 • لاندری

 • استخر کودکان

 • خدمات ویژه برای معلومین

 • فروشگاه

 • مبلمان

 • استخر

 • فکس

 • اتاق ورزش

 • کافی شاپ

 • حمام سنتی

 • سالن آمفی تئاتر

 • تالار پذیرایی

با تغییر تاریخ های شروع و پایان سفرتان می توانید اطلاعات مربوط به اتاق های در دسترس را مشاهده کنید.

لطفا تاریخ ورود و خروج خود را انتخاب کنید
1 شب اقامت
قیمت های درج شده، برای مسافران داخلی می باشد
10 ٪ تخفیف

دو تخته لاکچری

ظرفیت: 2 نفر
| تخت اضافه دارد.
رو‌به‌اتمام
دو تخته لاکچری
شامل صبحانه می‌باشد
مجموع هزینه اقامت:
639000 573000 تومان
امکانات
 • امکانات مدیا و دیجیتال در اتاق
 • نما رو به خیابان
 • یخچال
 • صندوق امانات
 • چای ساز
 • سیستم IPTV
 • اینترنت در اتاق
 • سیستم صوتی
 • خدمات روم سرویس
 • حمام با وان
 • سشوار
 • امکانات سرمایشی و گرمایشی
 • مینی بار غیر رایگان
 • کمد دیواری
 • LED
 • DVD player
 • سرویس بهداشتی فرنگی
 • تلفن بین‌شهری
 • میز آرایش و مبلمان
9 ٪ تخفیف

دبل آتریم

ظرفیت: 2 نفر
| تخت اضافه دارد.
رو‌به‌اتمام
دبل آتریم
مجموع هزینه اقامت:
539000 488000 تومان
امکانات
 • امکانات مدیا و دیجیتال در اتاق
 • اینترنت در اتاق
 • سیستم صوتی
 • خدمات روم سرویس
 • سیستم IPTV
 • کمد دیواری
 • LED
 • یخچال
 • چای ساز
 • مبلمان
 • حمام با وان
 • صبحانه
 • سشوار
 • امکانات سرمایشی و گرمایشی
 • مینی بار غیر رایگان
 • DVD player
 • سرویس بهداشتی فرنگی
 • تلفن بین‌شهری
 • میز آرایش و مبلمان

یک تخته

ظرفیت: 1 نفر
ظرفیت تکمیل
یک تخته
شامل صبحانه می‌باشد
مجموع هزینه اقامت:
379000 352000 تومان
امکانات
 • امکانات مدیا و دیجیتال در اتاق
 • اینترنت در اتاق
 • سیستم صوتی
 • خدمات روم سرویس
 • سیستم IPTV
 • سشوار
 • چای ساز
 • امکانات سرمایشی و گرمایشی
 • LCD
 • کمد دیواری
 • مینی بار
 • DVD player
 • سرویس بهداشتی فرنگی
 • تلفن بین‌شهری
 • میز آرایش و مبلمان

دو تخته لاکچری هافبرد

ظرفیت: 2 نفر
ظرفیت تکمیل
دو تخته لاکچری هافبرد
مجموع هزینه اقامت:
529000 تومان
امکانات
 • امکانات مدیا و دیجیتال در اتاق
 • نما رو به خیابان
 • یخچال
 • صندوق امانات
 • چای ساز
 • سیستم IPTV
 • اینترنت در اتاق
 • سیستم صوتی
 • نمای شهر
 • خدمات روم سرویس
 • حمام با وان
 • صبحانه
 • امکانات سرمایشی و گرمایشی
 • مینی بار
 • کمد دیواری
 • LED
 • تلفن
 • DVD player
 • سرویس بهداشتی فرنگی
 • تلفن بین‌شهری
 • میز آرایش و مبلمان
توضیحات

شامل هزینه اقامت، صبحانه و یک وعده غدایی رایگان برای هرشب اقامت

دو تخته پاناروما

ظرفیت: 2 نفر
ظرفیت تکمیل
دو تخته پاناروما
شامل صبحانه می‌باشد
مجموع هزینه اقامت:
699000 624000 تومان
امکانات
 • امکانات مدیا و دیجیتال در اتاق
 • اینترنت در اتاق
 • سیستم صوتی
 • خدمات روم سرویس
 • سیستم IPTV
 • تلفن
 • یخچال
 • صندوق امانات
 • چای ساز
 • حمام با وان
 • سشوار
 • نمای رو به حرم
 • امکانات سرمایشی و گرمایشی
 • مینی بار غیر رایگان
 • کمد دیواری
 • LED
 • DVD player
 • سرویس بهداشتی فرنگی
 • تلفن بین‌شهری
 • میز آرایش و مبلمان

سوییت جونیور دو تخته

ظرفیت: 2 نفر
ظرفیت تکمیل
سوییت جونیور دو تخته
شامل صبحانه می‌باشد
مجموع هزینه اقامت:
729000 649000 تومان
امکانات
 • امکانات مدیا و دیجیتال در اتاق
 • ماهواره
 • اینترنت در اتاق
 • سیستم صوتی
 • خدمات روم سرویس
 • سیستم تهویه مطبوع
 • حمام با وان
 • سشوار
 • مایکروفر
 • صندوق امانات
 • چای ساز
 • سیستم IPTV
 • امکانات سرمایشی و گرمایشی
 • جکوزی
 • مینی بار
 • کمد دیواری
 • LED
 • یخچال
 • DVD player
 • سرویس بهداشتی فرنگی
 • تلفن بین‌شهری

پرنسس روم دو تخته

ظرفیت: 2 نفر
ظرفیت تکمیل
پرنسس روم دو تخته
شامل صبحانه می‌باشد
مجموع هزینه اقامت:
799000 709000 تومان
امکانات
 • امکانات مدیا و دیجیتال در اتاق
 • آشپزخانه
 • صندوق امانات
 • چای ساز
 • سیستم IPTV
 • مایکروفر
 • ماهواره
 • اینترنت در اتاق
 • تلویزیون
 • سیستم صوتی
 • خدمات روم سرویس
 • مبلمان
 • حمام با وان
 • نمای رو به حرم
 • امکانات سرمایشی و گرمایشی
 • جکوزی
 • مینی بار
 • کمد دیواری
 • LED
 • یخچال
 • DVD player
 • سرویس بهداشتی فرنگی
 • تلفن بین‌شهری
 • میز آرایش و مبلمان

دو تخته لاکچری فولبرد

ظرفیت: 2 نفر
ظرفیت تکمیل
دو تخته لاکچری فولبرد
شامل صبحانه می‌باشد
مجموع هزینه اقامت:
600000 تومان
امکانات
 • امکانات مدیا و دیجیتال در اتاق
 • سیستم IPTV
 • یخچال
 • صندوق امانات
 • چای ساز
 • نما رو به خیابان
 • اینترنت در اتاق
 • سیستم صوتی
 • نمای شهر
 • خدمات روم سرویس
 • حمام با وان
 • صبحانه
 • سشوار
 • امکانات سرمایشی و گرمایشی
 • مینی بار رایگان
 • کمد دیواری
 • LED
 • DVD player
 • سرویس بهداشتی فرنگی
 • تلفن بین‌شهری
 • میز آرایش و مبلمان
توضیحات

شامل هزینه اقامت، صبحانه، ناهار و شام برای دو نفر

سویيت سينيور يك خوابه دو تخته

ظرفیت: 2 نفر
ظرفیت تکمیل
سویيت سينيور يك خوابه دو تخته
شامل صبحانه می‌باشد
مجموع هزینه اقامت:
929000 819000 تومان
امکانات
 • امکانات مدیا و دیجیتال در اتاق
 • ماهواره
 • اینترنت در اتاق
 • سیستم صوتی
 • خدمات روم سرویس
 • مایکروفر
 • سیستم تهویه مطبوع
 • حمام با وان
 • سشوار
 • سیستم IPTV
 • چای ساز
 • امکانات سرمایشی و گرمایشی
 • جکوزی
 • دراور
 • مینی بار غیر رایگان
 • کمد دیواری
 • فن کوئل
 • LED
 • یخچال
 • صندوق امانات
 • DVD player
 • سرویس بهداشتی فرنگی
 • تلفن بین‌شهری
 • میز آرایش و مبلمان

کانکت چهار تخته

ظرفیت: 4 نفر
| تخت اضافه دارد.
ظرفیت تکمیل
کانکت چهار تخته
شامل صبحانه می‌باشد
مجموع هزینه اقامت:
1278000 1116000 تومان
امکانات
 • امکانات مدیا و دیجیتال در اتاق
 • ماهواره
 • اینترنت در اتاق
 • سیستم صوتی
 • خدمات روم سرویس
 • سیستم IPTV
 • امکانات سرمایشی و گرمایشی
 • مینی بار
 • کمد دیواری
 • LED
 • مبلمان
 • حمام با وان
 • سشوار
 • نمای رو به حرم
 • DVD player
 • سرویس بهداشتی فرنگی
 • تلفن بین‌شهری
 • میز آرایش و مبلمان

آپارتمان رویال چهار تخته

ظرفیت: 4 نفر
| تخت اضافه دارد.
ظرفیت تکمیل
آپارتمان رویال چهار تخته
شامل صبحانه می‌باشد
مجموع هزینه اقامت:
1469000 1278000 تومان
امکانات
 • امکانات مدیا و دیجیتال در اتاق
 • مایکروفر
 • صندوق امانات
 • چای ساز
 • سیستم IPTV
 • جکوزی
 • آشپزخانه
 • ماهواره
 • اینترنت در اتاق
 • تلویزیون
 • سیستم صوتی
 • خدمات روم سرویس
 • مبلمان
 • حمام با وان
 • سشوار
 • چیلر
 • امکانات سرمایشی و گرمایشی
 • جکوزی
 • دراور
 • مینی بار
 • کمد دیواری
 • فن کوئل
 • LED
 • یخچال
 • DVD player
 • سرویس بهداشتی فرنگی
 • تلفن بین‌شهری
 • میز تحریر
 • میز آرایش و مبلمان

نظر شما در مورد هتل قصرطلایی

با درج نظر خود می توانید به بهبود خدمات هتل و سرویس دهی بهتر به میهمانان کمک کنید

کاربر مهمان
نظر کلی

امکانات هتل

دسترسی به نقاط مهم

کیفیت خواب

ارزش در برابر قیمت

وضعیت خدمات

وضعیت نظافت

خوشرویی کارکنان

کیفیت غذا و پذیرایی


نظرات کاربران

 • حسنعلی حسینلو
  حسنعلی حسینلو
  4 / 5
  نظر میهمان

  قیمتش زیاد است

  • امکانات هتل
  • دسترسی به نقاط مهم
  • کیفیت خواب
  • ارزش در برابر قیمت
  • وضعیت خدمات
  • وضعیت نظافت
  • خوشرویی کارکنان
  • کیفیت غذا و پذیرایی
 • نیما عرفانی
  نیما عرفانی
  5 / 5
  نظر میهمان

  واقعا یه مشهد هست و یه قصرطلایی حرف اول رو میزنه الان

  • امکانات هتل
  • دسترسی به نقاط مهم
  • کیفیت خواب
  • ارزش در برابر قیمت
  • وضعیت خدمات
  • وضعیت نظافت
  • خوشرویی کارکنان
  • کیفیت غذا و پذیرایی