تا 19 ٪
تخفیف
نمای بیرونی هتل قصر طلایی
نمای بیرونی هتل قصر طلایی
رستوران پرستیژ هتل قصر طلایی
رستوران پرستیژ هتل قصر طلایی
رستوران سنتی ترمه هتل قصر طلایی
رستوران سنتی ترمه هتل قصر طلایی
رستوران پنج قاره زوشا هتل قصر طلایی
رستوران پنج قاره زوشا هتل قصر طلایی
رستوران سنتی هتل قصر طلایی
رستوران سنتی هتل قصر طلایی
رستوران سنتی هتل قصر طلایی
رستوران سنتی هتل قصر طلایی
سوییت چهار تخته هتل قصر طلایی
سوییت چهار تخته هتل قصر طلایی
لانج هتل قصر طلایی
لانج هتل قصر طلایی
اتاق دو تخته پانوراما هتل قصر طلایی
اتاق دو تخته پانوراما هتل قصر طلایی
سوییت امپریال هتل قصر طلایی
سوییت امپریال هتل قصر طلایی
رستوران ترنم هتل قصر طلایی
رستوران ترنم هتل قصر طلایی
اتاق بازی های رایانه ای هتل قصر طلایی
اتاق بازی های رایانه ای هتل قصر طلایی
نمایی از رستوران بارگاه هتل قصر طلایی
نمایی از رستوران بارگاه هتل قصر طلایی
آمفی تیاتر آذین هتل قصر طلایی
آمفی تیاتر آذین هتل قصر طلایی
بوفه صبحانه هتل قصر طلایی
بوفه صبحانه هتل قصر طلایی
بوفه صبحانه در هتل قصر طلایی
بوفه صبحانه در هتل قصر طلایی
سالن بدن سازی هتل قصر طلایی
سالن بدن سازی هتل قصر طلایی
فضای سبز کلینیک دندان پزشکی هتل قصر طلایی
فضای سبز کلینیک دندان پزشکی هتل قصر طلایی
اتاق میتینگ هتل قصر طلایی
اتاق میتینگ هتل قصر طلایی
سالن بیلیارد هتل قصر طلایی
سالن بیلیارد هتل قصر طلایی
اتاق رختکن هتل قصر طلایی
اتاق رختکن هتل قصر طلایی
لانج هتل قصر طلایی
لانج هتل قصر طلایی
کافی شاپ هتل قصر طلایی
کافی شاپ هتل قصر طلایی
اتاق میتینگ هتل قصر طلایی
اتاق میتینگ هتل قصر طلایی
رستوران پنج قاره زوشا هتل قصر طلایی
رستوران پنج قاره زوشا هتل قصر طلایی
رستوران سنتی ترمه هتل قصر طلایی
رستوران سنتی ترمه هتل قصر طلایی
کافی شاپ آتریوم مینوتا هتل قصر طلایی
کافی شاپ آتریوم مینوتا هتل قصر طلایی
بوفه صبحانه در هتل قصر طلایی
بوفه صبحانه در هتل قصر طلایی
کافی شاپ آتریوم مینوتا هتل قصر طلایی
کافی شاپ آتریوم مینوتا هتل قصر طلایی
کافی شاپ آتریوم مینوتا هتل قصر طلایی
کافی شاپ آتریوم مینوتا هتل قصر طلایی
کلینیک دندان پزشکی ویژه کودکان
کلینیک دندان پزشکی ویژه کودکان
کافی شاپ لابی هتل قصر طلایی
کافی شاپ لابی هتل قصر طلایی
آپارتمان رویال هتل قصر طلایی
آپارتمان رویال هتل قصر طلایی
رستوران پرستیژ هتل قصر طلایی
رستوران پرستیژ هتل قصر طلایی
رستوران سنتی ترمه هتل قصر طلایی
رستوران سنتی ترمه هتل قصر طلایی
نمایی از رستوران آتریوم مینوتا هتل قصر طلایی
نمایی از رستوران آتریوم مینوتا هتل قصر طلایی
رستوران پرستیژ هتل قصر طلایی
رستوران پرستیژ هتل قصر طلایی
رستوران بارگاه هتل قصر طلایی
رستوران بارگاه هتل قصر طلایی
رستوران سنتی ترمه هتل قصر طلایی
رستوران سنتی ترمه هتل قصر طلایی
رستوران ضیافت هتل قصر طلایی
رستوران ضیافت هتل قصر طلایی
سالن کنفرانس الیزه هتل قصر طلایی
سالن کنفرانس الیزه هتل قصر طلایی
اتاق کودک هتل قصر طلایی
اتاق کودک هتل قصر طلایی
اتاق کودک هتل قصر طلایی
اتاق کودک هتل قصر طلایی
آپارتمان رویال هتل قصر طلایی
آپارتمان رویال هتل قصر طلایی
استخر هتل قصر طلایی
استخر هتل قصر طلایی
سوییت جونیور دو تخته هتل قصر طلایی
سوییت جونیور دو تخته هتل قصر طلایی
رستوران سنتی ترمه هتل قصر طلایی
رستوران سنتی ترمه هتل قصر طلایی
رستوران سنتی ترمه هتل قصر طلایی
رستوران سنتی ترمه هتل قصر طلایی
استخر هتل قصر طلایی
استخر هتل قصر طلایی
رستوران سنتی ترمه هتل قصر طلایی
رستوران سنتی ترمه هتل قصر طلایی
اتاق سه تخته هتل قصر طلایی
اتاق سه تخته هتل قصر طلایی
آپارتمان رویال هتل قصر طلایی
آپارتمان رویال هتل قصر طلایی
لابی هتل قصر طلایی
لابی هتل قصر طلایی
رستوران سنتی ترمه هتل قصر طلایی
رستوران سنتی ترمه هتل قصر طلایی
بوفه صبحانه در هتل قصر طلایی
بوفه صبحانه در هتل قصر طلایی
اتاق کودک هتل قصر طلایی
اتاق کودک هتل قصر طلایی
بوفه صبحانه در هتل قصر طلایی
بوفه صبحانه در هتل قصر طلایی
رستوران بارگاه هتل قصر طلایی
رستوران بارگاه هتل قصر طلایی
رستوران استخر هتل قصر طلایی
رستوران استخر هتل قصر طلایی
بوفه صبحانه هتل قصر طلایی
بوفه صبحانه هتل قصر طلایی
نمای بیرونی هتل قصر طلایی
رستوران پرستیژ هتل قصر طلایی
رستوران سنتی ترمه هتل قصر طلایی
رستوران پنج قاره زوشا هتل قصر طلایی
رستوران سنتی هتل قصر طلایی
رستوران سنتی هتل قصر طلایی
سوییت چهار تخته هتل قصر طلایی
لانج هتل قصر طلایی
اتاق دو تخته پانوراما هتل قصر طلایی
سوییت امپریال هتل قصر طلایی
رستوران ترنم هتل قصر طلایی
اتاق بازی های رایانه ای هتل قصر طلایی
نمایی از رستوران بارگاه هتل قصر طلایی
آمفی تیاتر آذین هتل قصر طلایی
بوفه صبحانه هتل قصر طلایی
بوفه صبحانه در هتل قصر طلایی
سالن بدن سازی هتل قصر طلایی
فضای سبز کلینیک دندان پزشکی هتل قصر طلایی
اتاق میتینگ هتل قصر طلایی
سالن بیلیارد هتل قصر طلایی
اتاق رختکن هتل قصر طلایی
لانج هتل قصر طلایی
کافی شاپ هتل قصر طلایی
اتاق میتینگ هتل قصر طلایی
رستوران پنج قاره زوشا هتل قصر طلایی
رستوران سنتی ترمه هتل قصر طلایی
کافی شاپ آتریوم مینوتا هتل قصر طلایی
بوفه صبحانه در هتل قصر طلایی
کافی شاپ آتریوم مینوتا هتل قصر طلایی
کافی شاپ آتریوم مینوتا هتل قصر طلایی
کلینیک دندان پزشکی ویژه کودکان
کافی شاپ لابی هتل قصر طلایی
آپارتمان رویال هتل قصر طلایی
رستوران پرستیژ هتل قصر طلایی
رستوران سنتی ترمه هتل قصر طلایی
نمایی از رستوران آتریوم مینوتا هتل قصر طلایی
رستوران پرستیژ هتل قصر طلایی
رستوران بارگاه هتل قصر طلایی
رستوران سنتی ترمه هتل قصر طلایی
رستوران ضیافت هتل قصر طلایی
سالن کنفرانس الیزه هتل قصر طلایی
اتاق کودک هتل قصر طلایی
اتاق کودک هتل قصر طلایی
آپارتمان رویال هتل قصر طلایی
استخر هتل قصر طلایی
سوییت جونیور دو تخته هتل قصر طلایی
رستوران سنتی ترمه هتل قصر طلایی
رستوران سنتی ترمه هتل قصر طلایی
استخر هتل قصر طلایی
رستوران سنتی ترمه هتل قصر طلایی
اتاق سه تخته هتل قصر طلایی
آپارتمان رویال هتل قصر طلایی
لابی هتل قصر طلایی
رستوران سنتی ترمه هتل قصر طلایی
بوفه صبحانه در هتل قصر طلایی
اتاق کودک هتل قصر طلایی
بوفه صبحانه در هتل قصر طلایی
رستوران بارگاه هتل قصر طلایی
رستوران استخر هتل قصر طلایی
بوفه صبحانه هتل قصر طلایی
مشهد، خیابان امام رضا (ع)، میدان بسیج

هتل قصر طلایی هتلی تازه‌ساز و مجلل است که نزدیک حرم مطهر واقع شده و به دلیل بلندقد بودنش از اتاق‌ها چشم‌انداز وسیعی به شهر و بخصوص به صحن حرم دارد. بنای هتل بیست طبقه است و معماری منحصربفردی دارد و شامل 610 اتاق، سوئیت، آپارتمان با امکانات مختلف می‌شود. 


وجود رستوران‌ها و کافی‌شاپ‌های متعدد و متنوع همراه با منوهای مختلف ایرانی، سنتی، دریایی و بین الملل برای انواع سلیقه ها و ذائقه های مختلف باعث شده هتل قصر طلایی جایی محبوب برای زائران و مسافران باشد. غیر از اینها، امکاناتی مثل استخر، سونا، جکوزی، حمام ترکی، انواع ماساژ، سالن بیلیارد، سالن بدن سازی، محل بازی کودکان، سالن بازی‌های رایانه ای، سالن‌های زیبایی، پزشک مقیم، ترانسفر فرودگاهی و راه آهن، ترانسفر به حرم مطهر حضرت رضا(ع) از جمله جذابیت‌های قصر طلایی است. 


فاصله هتل تا حرم مطهر پیاده ده دقیقه و با ماشین پنج دقیقه است و کمتر از بیست دقیقه به فرودگاه شهید هاشمی‌نژاد و ایستگاه مرکزی راه آهن مشهد می‌رسید. مکان‌های توریستی مشهد از جمله بازار رضا، موزه آستان قدس رضوی، مسجد گوهرشاد و سایر مراکز خرید مورد علاقه زائران با فاصله کمی از هتل قابل دسترسی هستند. 
 • نمازخانه

 • خود پرداز

 • جکوزی

 • اینترنت

 • ماهواره

 • صندوق امانات

 • کافی شاپ

 • لاندری

 • فروشگاه

 • اعلام حریق

 • لابی

با تغییر تاریخ های شروع و پایان سفرتان می توانید اطلاعات مربوط به اتاق های در دسترس را مشاهده کنید.

لطفا تاریخ ورود و خروج خود را انتخاب کنید
1 شب اقامت
قیمت های درج شده، برای مسافران داخلی می باشد
15 ٪ تخفیف

یک تخته

ظرفیت: 1 نفر
رزرو آنی
یک تخته
شامل صبحانه می‌باشد
مجموع هزینه اقامت:
279000 235000 تومان
17 ٪ تخفیف

دو تخته لاکچری هافبرد

ظرفیت: 2 نفر
رزرو آنی
دو تخته لاکچری هافبرد
مجموع هزینه اقامت:
529000 434000 تومان
توضیحات

شامل یک وعده غدایی رایگان برای هرشب اقامت

16 ٪ تخفیف

دبل آتریم

ظرفیت: 2 نفر
| تخت اضافه دارد.
رزرو آنی
دبل آتریم
مجموع هزینه اقامت:
399000 333000 تومان
امکانات
 • سرویس بهداشتی ایرانی
 • اینترنت در اتاق
 • صبحانه
 • LED
 • یخچال
16 ٪ تخفیف

دو تخته لاکچری

ظرفیت: 2 نفر
| تخت اضافه دارد.
رزرو آنی
دو تخته لاکچری
شامل صبحانه می‌باشد
مجموع هزینه اقامت:
459000 383000 تومان
امکانات
 • یخچال
 • سشوار
 • تلویزیون
 • تلویزیون
 • اینترنت در اتاق
16 ٪ تخفیف

دو تخته پاناروما

ظرفیت: 2 نفر
رزرو آنی
دو تخته پاناروما
شامل صبحانه می‌باشد
مجموع هزینه اقامت:
499000 415000 تومان
امکانات
 • اینترنت در اتاق
 • تلویزیون
 • سشوار
 • یخچال
17 ٪ تخفیف

سوییت جونیور دو تخته

ظرفیت: 2 نفر
رزرو آنی
سوییت جونیور دو تخته
شامل صبحانه می‌باشد
مجموع هزینه اقامت:
529000 439000 تومان
امکانات
 • اینترنت در اتاق
 • تلویزیون
 • سشوار
 • یخچال
17 ٪ تخفیف

سویيت سينيور يك خوابه دو تخته

ظرفیت: 2 نفر
رزرو آنی
سویيت سينيور يك خوابه دو تخته
شامل صبحانه می‌باشد
مجموع هزینه اقامت:
669000 553000 تومان
امکانات
 • اینترنت در اتاق
 • تلویزیون
 • سشوار
 • یخچال
17 ٪ تخفیف

کانکت چهار تخته

ظرفیت: 4 نفر
| تخت اضافه دارد.
رزرو آنی
کانکت چهار تخته
شامل صبحانه می‌باشد
مجموع هزینه اقامت:
918000 754000 تومان
امکانات
 • اینترنت در اتاق
 • تلویزیون
 • سشوار
 • یخچال
18 ٪ تخفیف

آپارتمان رویال چهار تخته

ظرفیت: 4 نفر
| تخت اضافه دارد.
رزرو آنی
آپارتمان رویال چهار تخته
شامل صبحانه می‌باشد
مجموع هزینه اقامت:
1059000 868000 تومان
امکانات
 • اینترنت در اتاق
 • تلویزیون
 • سشوار
 • یخچال

نظر شما در مورد هتل قصرطلایی

با درج نظر خود می توانید به بهبود خدمات هتل و سرویس دهی بهتر به میهمانان کمک کنید

کاربر مهمان
نظر کلی

امکانات هتل

دسترسی به نقاط مهم

کیفیت خواب

ارزش در برابر قیمت

وضعیت خدمات

وضعیت نظافت

خوشرویی کارکنان

کیفیت غذا و پذیرایی


نظرات کاربران

 • نیکتا شکیبا
  4 / 5
  نظر میهمان

  • امکانات هتل
  • دسترسی به نقاط مهم
  • کیفیت خواب
  • ارزش در برابر قیمت
  • وضعیت خدمات
  • وضعیت نظافت
  • خوشرویی کارکنان
  • کیفیت غذا و پذیرایی
 • حسنعلی حسینلو
  4 / 5
  نظر میهمان

  قیمتش زیاد است

  • امکانات هتل
  • دسترسی به نقاط مهم
  • کیفیت خواب
  • ارزش در برابر قیمت
  • وضعیت خدمات
  • وضعیت نظافت
  • خوشرویی کارکنان
  • کیفیت غذا و پذیرایی